Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:29 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 30.3°
Sáng/Tối
25.9/ 35.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 35.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 30.5°
Sáng/Tối
27.1/ 36.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.5°
Sáng/Tối
27.1/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 35.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.5/ 36.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 37.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 38.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
27.4/ 37.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.9/ 34.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 36.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 36.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

26.6°/41.4°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0