Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Thấp/Cao

24.1°/31.7°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

8.34