Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

07:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.71 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.84 km/giờ

13:00

27.6°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.07 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.85 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.75 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.65 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.86 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.7 km/giờ

10:00

27°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.34 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.28 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.18 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.88 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.6 km/giờ

04:00

24°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.14 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.17 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.92 km/giờ

13:00

28°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.16 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.64 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.18 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.08 km/giờ

04:00

25.2°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.46 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.18 km/giờ

10:00

26°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.9 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.38 km/giờ

16:00

26.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.91 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.3 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.97 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.7 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.74 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.85 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.45 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.12 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.23 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.88 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

25°/28.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.54 km

Gió

4.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0