Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 22/04/2024
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.8/ 38°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.7/ 38.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Thấp/Cao

27.9°/39.7°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0.63