Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.9/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30°
Sáng/Tối
27.4/ 35.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.3°
Sáng/Tối
28.2/ 37°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 37.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
26.3/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 30.7°
Sáng/Tối
27.5/ 36.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Thấp/Cao

26.7°/40.5°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

5.71