Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Thấp/Cao

25.5°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0