Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
24.7/ 33.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 33.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 23.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.4°
Sáng/Tối
20.9/ 28.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.8°/32.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0