Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm

13:00

30.5°C / 33.6°C
Mây cụm Mây cụm
55%
0.58 km/giờ

16:00

30.3°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.59 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.71 km/giờ

22:00

28°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.4 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm

01:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.28 km/giờ

04:00

25.6°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.04 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.09 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
67%
0.4 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
1.96 km/giờ

16:00

33.1°C / 36.8°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.21 km/giờ

19:00

29.7°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.5 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.86 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.18 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.92 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.02 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.6 km/giờ

16:00

32.5°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.16 km/giờ

19:00

29.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.17 km/giờ

22:00

27.1°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác

01:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.73 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.86 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.78 km/giờ

10:00

30.2°C / 33.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
2.86 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
2.1 km/giờ

16:00

33.2°C / 36.1°C
Mây cụm Mây cụm
47%
3.09 km/giờ

19:00

30.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.51 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm

01:00

25.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.63 km/giờ

04:00

26°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.75 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.45 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.6°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.74 km/giờ

13:00

32.8°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.35 km/giờ

16:00

32.7°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.16 km/giờ

19:00

29.9°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
59%
1.26 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.82 km/giờ

04:00

25.1°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.81 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.89 km/giờ

10:00

30°C / 33.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
0.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Thấp/Cao

24.9°/33.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

5.57