Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 29.7°
Sáng/Tối
26.3/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ

22:00

31.3°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.23 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 30°
Sáng/Tối
27.6/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ

01:00

29.6°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.67 km/giờ

04:00

27.5°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.28 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.1 km/giờ

10:00

33.9°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.4 km/giờ

13:00

36.9°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
3.22 km/giờ

16:00

35.1°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
4.42 km/giờ

19:00

31.5°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.54 km/giờ

22:00

29.7°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa

01:00

27.7°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.83 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.37 km/giờ

07:00

29.8°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.04 km/giờ

10:00

34.5°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.41 km/giờ

13:00

37.6°C / 41.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
42%
2.58 km/giờ

16:00

32.9°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
5.44 km/giờ

19:00

30.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
7.17 km/giờ

22:00

28.6°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.48 km/giờ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.53 km/giờ

04:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.03 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.53 km/giờ

10:00

33.5°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
4.8 km/giờ

13:00

36.8°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
4.71 km/giờ

16:00

33°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.66 km/giờ

19:00

30.3°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
7.03 km/giờ

22:00

28°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.5°
Sáng/Tối
28.1/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa cường độ nặng

01:00

27.8°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.81 km/giờ

04:00

27.7°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.12 km/giờ

07:00

28.8°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.48 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
4.65 km/giờ

13:00

32°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.86 km/giờ

16:00

27.4°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.58 km/giờ

19:00

25.2°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
3.2 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.46 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.7 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.9 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.12 km/giờ

13:00

30.6°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
6.31 km/giờ

16:00

30.9°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
5.85 km/giờ

19:00

27.3°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.96 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

27.2°/37.8°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0