Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:14 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Thấp/Cao

23.4°/27.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0