Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
24.1/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Thấp/Cao

24.7°/33.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0