Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.3°
Tầm nhìn
9.49 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.85