Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:45 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 29°
Sáng/Tối
26.7/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25°
Sáng/Tối
28.2/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

28°/37.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0