Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
24.9/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Thấp/Cao

24°/33.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0