Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Thấp/Cao

24.7°/30.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.35 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.31