Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

33%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0