Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.9/ 17.2°
Sáng/Tối
18.6/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.8°
Sáng/Tối
17.6/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.1°
Sáng/Tối
18.9/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.7°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
19.7/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 14.5°
Sáng/Tối
20.8/ 15.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 13.1°
Sáng/Tối
13.4/ 13.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.2/ 17.6°
Sáng/Tối
13.1/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 21.7°
Sáng/Tối
17.7/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 24.5°
Sáng/Tối
21.7/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Thấp/Cao

17.3°/20.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0