Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:27 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0