Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.2/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.1/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.5/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.6/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.1/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.4/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Thấp/Cao

18.6°/20.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0