Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 08/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
7.14 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
5.86 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
3.09 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.14 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0