Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.3/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
37.2/ 37.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.7/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:44
Thấp/Cao

25.6°/38.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

2.95 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0