Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 26.9°
Sáng/Tối
28.2/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.8/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 30.2°
Sáng/Tối
29.5/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 27.4°
Sáng/Tối
29.8/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 30°
Sáng/Tối
26.1/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.8/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.8/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

25.9°/38.3°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

1.18