Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.38 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.9 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.86 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.76 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.54 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.32 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.4 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.25 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.67 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.53 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.17 km/giờ

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.33 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.74 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.28 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.78 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.67 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.03 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.45 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.71 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
70%
0.98 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.64 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.58 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.39 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.43 km/giờ

10:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.39 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.53 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.47 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.66 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.39 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.31 km/giờ

07:00

25°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.67 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.12