Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây

16:00

29°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.35 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.65 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.78 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.72 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.03 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.79 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.09 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.3 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.72 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.17 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.1 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.42 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.82 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.9 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.52 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.24 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.32 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.39 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.46 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.47 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.42 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.46 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.26 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.28 km/giờ
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

6.71