Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0