Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

24.5°/38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0