Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật 22 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0