Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.59