Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Văn Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0