Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.6/ 17.7°
Sáng/Tối
18.2/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.6°
Sáng/Tối
17.5/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.4°
Sáng/Tối
18.5/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.2/ 19.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.3°
Sáng/Tối
19.1/ 19.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
19.7/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 14.1°
Sáng/Tối
20.8/ 15.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 13.1°
Sáng/Tối
13.9/ 13.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 17.2°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 21.1°
Sáng/Tối
18/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 18.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Thấp/Cao

17.9°/20.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0