Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.52