Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:13 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
23.2/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.6/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

23.4°/37.3°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

4.95