Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.07