Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa vừa
Huyện Lục Yên
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0