Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 25.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.9/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 23.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 25.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 16.2°
Sáng/Tối
22.8/ 21.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 12.9°
Sáng/Tối
14.8/ 13.3°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 12.9°
Sáng/Tối
12.6/ 13.9°
Áp suất

1026 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.7/ 12.7°
Sáng/Tối
12.4/ 12.1°
Áp suất

1028 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 13.3°
Sáng/Tối
12.5/ 20.3°
Áp suất

1028 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Mây rải rác
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Thấp/Cao

22.2°/28.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0