Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.6°
Sáng/Tối
25.5/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 36.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 25.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Thấp/Cao

23.2°/34.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0