Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa rất nặng
Huyện Lục Yên
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0