Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ

04:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.68 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.4 km/giờ

10:00

28.9°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.39 km/giờ

13:00

34.8°C / 39.7°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.48 km/giờ

16:00

33.1°C / 38.7°C
Mây cụm Mây cụm
57%
1.53 km/giờ

19:00

29°C / 31.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
1.32 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.99 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.58 km/giờ

10:00

27°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.06 km/giờ

13:00

32°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.74 km/giờ

16:00

32.1°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.05 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
1.24 km/giờ

22:00

27.5°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ

10:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.11 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.12 km/giờ

16:00

26°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.76 km/giờ

19:00

24°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.37 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ

01:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.45 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.44 km/giờ

16:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.44 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

22:00

23.9°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.2°
Sáng/Tối
23.8/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ

01:00

23.1°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.21 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.52 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.25 km/giờ

10:00

32.8°C / 36.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
0.83 km/giờ

13:00

36.6°C / 40.2°C
Mây thưa Mây thưa
44%
1.63 km/giờ

16:00

31.7°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.25 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.3°C
Mây thưa Mây thưa
87%
0.85 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 24.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Thấp/Cao

23.5°/35.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0