Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Lục Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:39
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0