Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Lục Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

2.44 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0