Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
22.4/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 28.7°
Sáng/Tối
24.7/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
25.3/ 39.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
26.1/ 39.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 30°
Sáng/Tối
26.2/ 42.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.3/ 30.7°
Sáng/Tối
26.8/ 39.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 25.7°
Sáng/Tối
27.4/ 35.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.9/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

24.7°/37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

7.15