Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Lục Yên
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0