Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

25.5°/32.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0.43