Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:36 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.2