Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:30 | 23/05/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.9/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37/ 36.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

26°/36.2°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

1.3