Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:36 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.4°/35.3°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.99 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.42