Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Thấp/Cao

24.5°/32.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.05