Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.4°/29.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0