Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

24.1°/31.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.16