Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:38 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

26.8°/34.6°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0