Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:13 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 33.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Thấp/Cao

27.6°/34.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0