Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

25°/31.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0