Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:37 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.3/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.6/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28.3/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Thấp/Cao

27.5°/34.3°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.75