Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.4°/30.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0