Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

23.1°/31.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

8.97