Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

24.7°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0