Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:58 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

24.9°/30.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0