Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:25 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

24.7°/28.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0