Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.1/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

24.5°/30.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.38