Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

24.1°/31.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

5.05