Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 23/07/2024
Mưa cường độ nặng 27.8°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.5°.

Thấp/Cao
25.3°/33.4°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.02 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
2.27

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
2.03
NO
0.19
NO2
1.74
O3
36.12
PM10
9.03
PM25
6.81
SO2
0.41

Thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên những ngày tới