Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 19/06/2024
Nhiều mây 27.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Thấp/Cao
25.4°/35.7°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.54 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0.9

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
580.79
NH3
3.71
NO
0.66
NO2
7.45
O3
12.16
PM10
27.87
PM25
23.45
SO2
1.83

Thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên những ngày tới