Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 25/07/2024
Mây cụm 31.2°

Mây cụm

Cảm giác như 38.7°.

Thấp/Cao
27.2°/38.8°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.97 km/giờ
Điểm ngưng
28.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1482.01
NH3
19
NO
3.44
NO2
26.73
O3
0.27
PM10
80.8
PM25
57.26
SO2
9.89

Thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên những ngày tới