Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 12/04/2024
Nhiều mây 28.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Thấp/Cao
24.1°/33.4°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.71 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
534.06
NH3
5.76
NO
0
NO2
10.54
O3
82.25
PM10
31.8
PM25
25.47
SO2
12.04

Thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới