Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
27.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Thấp/Cao

24°/34.9°

Độ ẩm

62%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

3.56