Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 24/04/2024
Nhiều mây 23.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Thấp/Cao
23.7°/34.8°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1 km/giờ
Điểm ngưng
22.2 °C
Chỉ số UV
0.36

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
620.84
NH3
2.91
NO
0.01
NO2
4.76
O3
41.13
PM10
33.73
PM25
29.83
SO2
2.15

Thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên những ngày tới