Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 28/02/2024
Thấp/Cao
17.5/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.8/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.6/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.6/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.8/ 16.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14.7/ 14.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Thấp/Cao

12.9°/19.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0.05