Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Võ Nhai
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.79