Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0