Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0