Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Võ Nhai
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0