Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 24.2°
Sáng/Tối
22.4/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
24.8/ 36.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.4/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
26.3/ 39.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 29.7°
Sáng/Tối
26.4/ 41.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 31°
Sáng/Tối
27.6/ 42.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.3°
Sáng/Tối
21.7/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 25.7°
Sáng/Tối
22.5/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

22.8°/31.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0