Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1025 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Huyện Võ Nhai
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0