Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Thấp/Cao

26.6°/33.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0