Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Nhiều mây
Huyện Võ Nhai
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết