Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ

07:00

24.9°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.74 km/giờ

10:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.95 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.89 km/giờ

16:00

31.7°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.83 km/giờ

19:00

26.3°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.58 km/giờ

22:00

25°C / 26.3°C
Mây thưa Mây thưa
95%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.1 km/giờ

04:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.24 km/giờ

07:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.24 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.11 km/giờ

13:00

28.3°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.12 km/giờ

16:00

27.1°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.17 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.44 km/giờ

22:00

23°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.44 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.33 km/giờ

07:00

23.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.85 km/giờ

13:00

26.5°C / 27.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.79 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.86 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.93 km/giờ

22:00

24.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.3°
Sáng/Tối
23.3/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.32 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.35 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.73 km/giờ

10:00

26.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.87 km/giờ

13:00

28.5°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.19 km/giờ

16:00

33°C / 38.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
3.35 km/giờ

19:00

27.6°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.89 km/giờ

22:00

26°C / 27.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.48 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.12