Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa vừa
Huyện Võ Nhai
Đã cập nhật 60 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

6.69