Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:57 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 15.5°
Sáng/Tối
14.2/ 15.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Mưa nhẹ

07:00

14°C / 14.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.97 km/giờ

10:00

14.9°C / 14.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.92 km/giờ

13:00

15.7°C / 14.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.68 km/giờ

16:00

15.3°C / 15.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.73 km/giờ

19:00

15.1°C / 15.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.74 km/giờ

22:00

15.1°C / 15.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
17.4/ 17.4°
Sáng/Tối
15.8/ 17.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ

01:00

15.5°C / 15.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.79 km/giờ

04:00

15°C / 15.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.8 km/giờ

07:00

15.5°C / 15.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.51 km/giờ

10:00

16.9°C / 16.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.29 km/giờ

13:00

17.1°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.29 km/giờ

16:00

17.3°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.63 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.49 km/giờ

22:00

17°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18.5°
Sáng/Tối
17.7/ 18.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ

04:00

16.4°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

07:00

17.2°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.44 km/giờ

10:00

17.8°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.27 km/giờ

13:00

18.7°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.47 km/giờ

16:00

18.7°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.66 km/giờ

19:00

18.9°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.62 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
18.3/ 17°
Sáng/Tối
17.9/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây

01:00

18°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.84 km/giờ

04:00

17.9°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.84 km/giờ

07:00

17.2°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.8 km/giờ

10:00

18.7°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.73 km/giờ

13:00

18.6°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.09 km/giờ

16:00

18.7°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.09 km/giờ

19:00

17.2°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.86 km/giờ

22:00

16.8°C / 17.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
18.3/ 18.3°
Sáng/Tối
16.2/ 18.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ

01:00

16.7°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.08 km/giờ

04:00

16.5°C / 16.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.72 km/giờ

07:00

16.6°C / 16.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.64 km/giờ

10:00

17.5°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.89 km/giờ

13:00

18.5°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.82 km/giờ

16:00

18.3°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.76 km/giờ

19:00

18.7°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

22:00

18.5°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 19.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ

01:00

19.4°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.69 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Thấp/Cao

14.8°/17.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

12.1 °C

Chỉ số UV

0