Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa cường độ nặng

04:00

24.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.52 km/giờ

07:00

24.2°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.93 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.22 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

16:00

25.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.39 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.3 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

994 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.93 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.11 km/giờ

10:00

32.6°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.6 km/giờ

13:00

34°C / 41.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.1 km/giờ

16:00

33°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.72 km/giờ

19:00

29°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.56 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.44 km/giờ

04:00

25.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.94 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.68 km/giờ

10:00

33.2°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.09 km/giờ

13:00

37.5°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.83 km/giờ

16:00

35.8°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.72 km/giờ

19:00

29.8°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.36 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.06 km/giờ

04:00

27°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.45 km/giờ

07:00

28.1°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.05 km/giờ

10:00

34.8°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.63 km/giờ

13:00

35.1°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.05 km/giờ

16:00

36.2°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.49 km/giờ

19:00

31.8°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.83 km/giờ

22:00

28.8°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa cường độ nặng

01:00

27.9°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ

04:00

27.8°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.5 km/giờ

07:00

25.4°C / 27.8°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.59 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.81 km/giờ

13:00

29.7°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.81 km/giờ

16:00

29.8°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.15 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.96 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.92 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

24.6°/36.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

2.71 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0