Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0