Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0