Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:04 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0