Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:27 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Thấp/Cao

25.9°/33.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0