Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:38 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây cụm
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

4.05