Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.2