Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0