Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây cụm
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết