Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:16 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0