Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa cường độ nặng

04:00

24.3°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.52 km/giờ

07:00

24.6°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.93 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.22 km/giờ

13:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

16:00

25.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.39 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.3 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
36.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.6°
Áp suất

994 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.93 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.11 km/giờ

10:00

33°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.6 km/giờ

13:00

34.6°C / 41.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.1 km/giờ

16:00

32.4°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.72 km/giờ

19:00

29.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.56 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.44 km/giờ

04:00

25.2°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.94 km/giờ

07:00

27.9°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.68 km/giờ

10:00

33.6°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.09 km/giờ

13:00

37.7°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.83 km/giờ

16:00

35.4°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.72 km/giờ

19:00

29.2°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.36 km/giờ

22:00

28.9°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.06 km/giờ

04:00

27.1°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.45 km/giờ

07:00

28.3°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.05 km/giờ

10:00

34.9°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.63 km/giờ

13:00

35.9°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.05 km/giờ

16:00

36.3°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.49 km/giờ

19:00

31.1°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.83 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.39 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

24.5°/36.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

2.71 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0